Välkommen till Högland

Lokal partner på en global marknad

Högland är ett familjeföretag som har skog och virke som sin specialitet. Vi värderar den  norrländska, högkvalitativa råvaran högt och värnar om ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer.

Vi är en stor virkesinköpare som vidareförädlar den mellan-norrländska skogen. För att säkra försörjningen av timmer till våra sågverk har vi byggt upp en egen virkesinköpsorganisation. Vi har idag sju inköpare som köper skogsråvara i Västernorrland, östra Jämtland och södra Västerbotten.

Vi producerar ett brett sortiment av sågade och hyvlade trävaror med betoning på hållfasthetssorterat virke. En stor del av vår produktion är specialanpassad och görs i nära samarbete med våra kunder. Största delen av de hyvlade och sågade trävarorna går på export. Det mesta till Storbritannien men även till övriga Europa, Nordafrika och Asien.

Högland Såg och Hyvleri ingår i koncernen Höglandbolagen som ägs och drivs av familjen Marcusson i Örnsköldsvik. Högland Såg och Hyvleri är det största bolaget i koncernen och består av tre industrier belägna i Örnsköldsviks kommun - Högland, där vi har vårt huvudkontor, Domsjö och Anundsjö.

Moderna milstolpar

  • 1989 Familjen Marcusson förvärvar Högland Såg & Hyvleri AB
  • 1998 Ny såglinje byggs och produktionen ökar från 25 000 m3- 50 000m3.
  • 2001 Högland förvärvar Domsjö Såg från Holmen och ökar produktionen till 80 000 m3.
  • 2002 Högland förvärvar sågen i Anundsjö efter konkurs av Anundsjö trä, produktionen ökar till 105 000 m3.
  • 2006 Ny såglinje byggs i Anundsjö och produktionen ökar till 135 000 m3.
  • 2008 Justerverket i Domsjö byggs om, det ökar justerkapaciteten i Domsjö till 200 000 m3.
  • 2010 Efter flera produktionsförbättringar ökade Högland sågverksproduktionen till 175 000 m3.
  • 2014 Investering i en ny biobränslepanna och tork i Anundsjö ökar kapaciteten från 192 000 m3 till 230 000 m3 2015.