Välkommen till Högland

Högland Hotellutveckling

Högland Hotellutveckling är familjen Marcussons avsteg från skogs- och trävaruindustribranschen. I bolaget finns bland annat ett fåtal fastigheter, en aktieportfölj och ett skärgårdshotell i Höga Kusten.

Bolagets största verksamhet återfinns i Ulvö Hotell, beläget på Ulvön söder om Örnsköldsvik. Hotellet förvärvades under hösten 2008 och har under de följande tre åren omskapats från ett nedgånget vandrarhem till ett högklassigt hotell med superb mat och service. Utvecklingspotentialen är stor för det lilla skärgårdshotellet och vi hoppas i framtiden kunna göra fler investeringar för att kunna välkomna ännu fler företag och privatpersoner från hela världen.

Aktuellt i bolaget just nu är ett tomtprojekt på Ulvön i Höga Kusten. Projektet förväntas vara färdigt inom några år och vi kommer då att kunna erbjuda attraktiva tomter i Ulvöhamn till privatpersoner och företag.

www.ulvohotell.se

Kontaktuppgifter Ulvö Hotell

Ulvö Hotell
Ulvö Hamngata 105 / Box 23 893 99 Ulvöhamn
0660-22 40 09 fax: 0660-22 40 78
info@ulvohotell.se

Konferens & Hotell bokning och förfrågan
0660-22 40 09 fax: 0660-22 40 78
boka@ulvohotell.se

VD, AB Högland Hotellutveckling 
Jennie Marcusson Sundström
070-637 77 31
förnamn@hoglandssagen.se