Välkommen till Högland

Sortiment med bredd

På Högland producerar vi ett brett sortiment sågade och hyvlade trävaror. Vår kvalitet, vår kundanpassningsförmåga och leveranssäkerhet gör att vi lyckats etablera långvariga relationer med nöjda kunder över en stor del av världen. Detta är något vi är väldigt stolta över. Våra anläggningar ligger i ett av Sveriges bästa grandistrikt. Den senvuxna, frikvistiga granen har väldigt fina egenskaper och är mycket stark. Vi på Högland har insett denna konkurrensfördel och har därför specialiserat oss på hållfasthetssorterat virke.

Vi producerar 220 000 m3 sågade och hyvlade trävaror per år. Av denna produktion exporteras ca 145 000 m3. Av exporten går det mesta till Storbritannien men vi levererar även mycket till övriga Europa, Nordafrika och Asien. Hemma i Sverige levererar vi virke till hyvlerier, träindustri och bygghandlare över hela landet.

Hos oss är kunden i fokus. Vi säljer först och producerar sedan, vilket innebär att vi i hög grad anpassar oss efter kundernas behov, från inköp av råvara till färdig produkt.

Våra produkter

  • Sågat virke i både gran och furu.
  • Maskinsorterat/Hållfastighetssorterat virke, K24 och K30.
  • Planade reglar i samtliga standard dimensioner.
  • Ändspont och formvirke.
  • Ytterpaneler och innerpaneler
  • Tryckimpregnerat virke
  • Lister och foder m.m.

 

Säljansvarig
Elisabeth Strandberg
Mobile.
+46 70 66 127 75
Direct.  +46 660 26 58 57
elisabeth@hoglandssagen.se

 

Order/leverans
Anna Edlund
Vxl. +46 660 26 58 50
Direct. +46 660 26 58 53
anna@hoglandssagen.se
 

 

Dokument

PEFC Spårbarhetscertifikat
PEFC Chain of Custody Certificate

Miljöpolicy

Approval of Heat Treatment