Välkommen till Högland

Högland skog & kraft

Bolagets huvudverksamhet är att äga, utveckla och investera i skogsfastigheter i närområdet kring Örnsköldsvik. Lång erfarenhet och goda kunskaper gör företaget till en finansiellt stark och pålitlig affärspartner. Idag är skogsinnehavet ca 12 500 ha.

En begynnande verksamhet är vindkraft och under de senaste två åren är ett projekt på egen fastighet i Hocksjön, Ramsele kommun, påbörjat. I dagsläget utvinns vinddata genom vindmaster på fastigheten och projektet rymmer ca 45 vindmöllor i området.

VD, Högland Skog & Kraft AB

Jennie Marcusson Sundström

070/637 77 31

förnamn@hoglandssagen.se