Välkommen till Högland

Vi kan skog och trä

Högland är en av de snabbast växande skogs- och träindustrierna i Sverige. Stabila ägare och strategiska investeringar gör Högland till en långsiktig och pålitlig partner när det gäller trä- och skogs-affärer.

Vi producerar, på ett kostnadseffektivt sätt, sågade och vidare-förädlade trävaror med hög kvalitet. Vår gedigna kunskap om trä och dess speciella egenskaper i kombination med konkurrens-kraftiga investeringar och högkvalitativ råvara har gjort oss till en attraktiv aktör på marknaden.