För vår norrländska skog

Med en genuin omtanke för vår skog och våra skogsägare

Branschens bästa prislista?

Med korta transport- & beslutsvägar, effektiva och moderna metoder och rutiner så kan vi erbjuda väldigt konkurrenskraftiga priser. Vi har nu en ny hög prislista där vi också kan erbjuda bra premier.