Virkespriser 2024

Virkesprislista D 179 27. Gäller enligt överenskommelse inom Höglandssågens inköpsområde.

Pris på talltimmer - Stockmätning

Här följer en tabell på våra talltimmerpriser och gäller tills vidare. Priset sätts efter kvalité, toppdiameter under bark i cm och presenteras enligt kronor per kubikmeter. Baspriser avser fritt fullgod skogsbilväg. Vill du komma i kontakt med en virkesköpare så hittar du alla våra virkesköpare här.

 * Toppdiameter under bark, cm. kr/m³to.
Diam*.(cm) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30+
Klass 1 610 710 740 795 855 905 940 960 990 1000 1000
Klass 2 600 630 660 710 710 710 720 720 720 720 720
Klass 3 600 630 660 710 710 710 720 720 720 720 720
Klass 4 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Pris på grantimmer - Stockmätning

Här följer en tabell på våra grantimmerpriser och gäller tills vidare. Priset sätts efter kvalité, toppdiameter under bark i cm och presenteras enligt kronor per kubikmeter.  Baspriser avser fritt fullgod skogsbilväg. Kontakta virkesköparen som ansvarar för ditt geografiska område här.

* Toppdiameter under bark, cm. kr/m³to.
Diam*.(cm) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30+
Klass 1 610 610 670 745 765 775 785 790 795 795 800
Klass 2 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
  • Vid avverkning anpassas apteringen efter Höglandssågens behov. I prislistan ingår därför en generell apteringspremie med 20 kr/m³to.
  • Nedklassat timmer (NK-klass 8) prissätts till 250 kr/m³fub.

  • Massavedsdugligt timmervrak prissätts till 250 kr/m³fub.
  • Klentimmer 10-13,9 cm tas ut när avsättning och
    behov finns.

Travmätning av timmer

Nedan följer våra priser för travmätning timmer och gäller tills vidare. I tabellen nedan presenteras priset för Klentimmer samt timmer av tall och gran. Priset baseras på fritt fullgod bilväg & kubikmeter fast under bark. Kontakta din lokala virkesköpare här.

Klentimmer, tall och gran 10-13,9 cm 500 kr/m³fub
Grantimmer 14+ cm 630 kr/m³fub
Talltimmer 14+ cm 610 kr/m³fub

Prima massaved och bränsleved

Prima massaved och bränsleved till konkurrenskraftiga priser. Priset sätts enligt kronor/kubikmeter fast under bark. Se alla priser i tabellen nedan. Kontakta din lokala virkesköpare här.
​​​​​​​
Barrmassaved 455 kr/m³fub
Björkmassaved 460 kr/m³fub
Bränsleved barr 350 kr/m³fub
Bränsleved löv 350 kr/m³fub

Sekunda massaved eller utskott

För massaved av sämre kvalitet görs ett avdrag om 50 kr/m³fub från ovan prissättning. I de fall där massaveden inte håller för sekunda kan det i vissa fall mätas in som utskott och ersätts då med 170 kr/m³fub. I annat fall vägras inmätning. Priser i kr/m³fub vid fullgod bilväg.

Leveransvillkor timmer och massaved

Här följer våra leveransvillkor för timmer och massaved.

Lövmassaved

Asp betalas med 70 % av björkpriset.


Lagringsrötad och ej färsk massaved samt ståndtorr barrmassaved

För rubricerande sortiment är priset 65% av priset för barr-, björk- & aspmassaved.

Sortering

Tall och grantimmer liksom barrmassaved och björk-/ aspmassaved ska levereras åtskilda. Stockar i timmertrave som inte håller kraven för normaltimmer vrakas. Felsorterad massaved vrakas och ersätts ej.

Diameter

Minst 10 cm i topp under bark för timmer och 5 cm i topp under bark för massaved, Högland förbehåller sig rätten att styra detta i mån av avsättning. Vid leveransvirkeskontrakt gäller alltid minimidiameter 14 cm i topp. Timmerstockar grövre än 60 cm och massaved grövre än 70 cm på stockens grövsta del samt stockar klenare än minimidimension enligt ovan vrakas/ mätningsvägras.

Längd

​​​​​​​Minimilängd för timmer är 34 dm (efter avsättning kan längden gå ner till 31 dm) och för massaved 29 dm. Kortare stockar vrakas. Maxlängd för timmer är 55 dm. Timmerstockar längre än 57,9 dm vrakas. Maxlängd för massaved är 57 dm.

Skyddsmärkning

Skyddsmärkning av virke med minst de fyra sista siffrorna i leverantörsnumret är obligatorisk. Vid leverans till Högland skall märkningen ske med lila färg genom färgstämpel. Varje virkestrave på bil ska innehålla ett antal märkta stockar. Trave som saknar skyddsmärkning tas ej emot.

Vrak

Timmerstockar som vrakas men klarar kraven för massaved (fri från föroreningar som sot, plast, sten eller metall) betalas med 250 kr/m³fub. Övriga vrak ersätts ej.

Virkesredovisning av
avverkningsskador

För timmerstockar med dubbskador eller kap- och fällsprickor sker värdereduktion enligt särskilda bestämmelser.

Mätning och redovisning

Biometrias mätningsbestämmelser för timmer och massaved gäller om inget annat anges här ovan eller i virkeskontrakt.

Transportavdrag

​​​​​​​För massaved och bränsleved görs från ovan angivna priser avdrag med 35 öre/m3 fub och km för transportkostnad till för sortimentet närmaste mottagande industri. Transportkostnaden i övrigt betalas av köparen.

Kontakta Höglands virkesköpare

Virkesköpare Örnsköldsvik

Lars Karlsson 070-377 97 79
Jörgen Westberg 070-690 00 94
Karin Hägglund 070-679 72 00
Axel Rödström 070-609 04 01
Anton Karlström 070-646 39 82

Virkesköpare Ådalen

Jörgen Hellström 070-602 73 83 Åsele / Dorotea
Robert Moström 070-410 00 23 Sollefteå / Åsele
Roger Gjersvold 070-265 87 87 Kramfors / Härnösand / Timrå
Leif Engström 070-666 45 06 Sollefteå / Strömsund
Lisbeth Rantaniemi 070-279 96 85 Kramfors / Härnösand
Patrik Hansson 070-607 98 78 Sollefteå / Ragunda

Virkesköpare Strömsund

Göran Ellingsson 070-632 99 70
Tomas Mårtensson 073-089 08 13

Virkesköpare Södra Västerbotten

Wictor Rytterstedt 070-293 88 32
Nordmaling / Bjurholm / Umeå
​​​​​​​

Virkesredovisning

Ulrika Rehn 0660-265 858
Ulrica Ulander 0660-265 855