skogsAvverkning i mellersta norrland


​​​​​​​DIN LOKALA AVVERKARE​​​​​​​

Som ett lokalt sågverksföretag har vi en stor köpverksamhet där vi köper och avverkar virke från skogsägare. Vår personal är erfaren och kompetent och kan förutsättningarna i vår geografi, som främst är Ångermanland och grannkommunerna i Medelpad Jämtland och Västerbotten. Slutavverkning

När skogen har växt klart gör vi en slutavverkning. Det är viktigt att en avverkning sker i rätt tid, inte för tidigt och inte för sent. När beståndet inte producerar mer och tillväxten sjunker är det dags för slutavverkning. Efter slutavverkningen markbereder vi och planterar nya plantor.
​​​​​​​
Vi har skickliga grupper med spetskompetens inom varje del av processen så att du får bästa resultat. Det är viktigt att allt från markberedning till röjning och gallring har skötts på bästa sätt. Har man gjort rätt hela vägen har vi en hög volym i beståndet med fina huvudstammar och då blir också ditt rotnetto högre.

​​​​​​​
​​​​​​​

GALLRING

När vi har röjt ungskogen på bästa sätt är nästa steg att gallra skogen. Skogen kan då vara allt mellan 25 och 40 år beroende på hur bra boniteten är i beståndet. Att gallra sin skog är en investering för framtida avverkningar. Vid en gallring är skogen så pass grov att du kan sälja virket till industrin. I regel får du också ett rotnetto vid en gallring.
Gallringen är ett sätt att styra upp beståendet, ta bort de sämre träden och spara huvudstammarna. Det här är ett väldigt viktigt steg på vägen till slutavverkning. Vi jobbar med entreprenörer som är specialiserade på att gallra. De utför arbetet med maskingrupper utformade för gallring och håller en hög kvalitet.​​​​​​​
​​​​​​​

Nyfiken på avverkning?

Börja med en personlig konsultation med din personliga virkesköpare