våra Marknader

Kunden i fokus

Med expertkompetens inom skog och virke har vi ett helhetstänk som genomsyrar vår verksamhet. Vi säljer först och producerar sedan, vilket innebär att vi i hög grad anpassar oss efter kundernas behov, från inköp av råvara till färdig produkt.

På Högland producerar vi ett brett sortiment sågade och hyvlade trävaror. Vår kvalitet, vår kundanpassningsförmåga och leveranssäkerhet gör att vi har lyckats etablera långvariga relationer med nöjda kunder över en stor del av världen. Det är något vi är väldigt stolta över.
 
Våra anläggningar ligger i ett av Sveriges bästa grandistrikt. Den senvuxna, frikvistiga granen har väldigt fina egenskaper och är mycket stark. Vi på Högland har insett att vi har den här konkurrensfördelen och har därför specialiserat oss på hållfasthetssorterat virke.

Hög produktionskapacitet

Vi producerar ca 280 000 m3 sågade och hyvlade trävaror varje år. Av denna produktion exporteras ca 200 000 m3. Av exporten går det mesta till Storbritannien men vi levererar även mycket till övriga Europa, Nordafrika och Asien. Hemma i Sverige levererar vi virke till hyvlerier, träindustri och bygghandlare över hela landet.