Trävaror

  

Produkter

På Högland producerar vi ett brett sortiment sågade och hyvlade trävaror, vår kvalitet, vår kundanpassningsförmåga och leveranssäkerhet gör att vi lyckats etblera långvarigia relationer med nöjda kunder över en stor del av världen.
Av vår produktion på ca 280 000 m3 är 70% gran och 30% fura.
Eftersom vår råvara kommer från ett av de bästa grandistrikt med senvuxen friskkvistig gran har det visat sig lönsamt att fokusera på hållfasthetssorterat virke. 

Våra vanligaste produkter är:
  •  Sågat virke i både gran och fura
  •  Maskinsorterat/Hållfasthetssorterat virke,  C24/C30/TR26
  •  Planade byggreglar i standard dimensioner, C14   kvalitet
  •  Ändspont
  •  Glespanel