Om Högland såg & Hyvleri

​​​​​​​​​​​​​Högland Såg & Hyvleri AB

Sedan 1989 har familjen Marcusson drivit Högland Såg & Hyvleri AB. Med en genuin omtanke för skogen och skogsägaren tar vi oss nu an framtiden med stora visioner om att utveckla verksamheten och alltid med samma starka spetskompetens. 
​​​​​​​
Vi producerar, på ett kostnadseffektivt sätt, sågade och vidare-förädlade trävaror med hög kvalitet. Vår gedigna kunskap om trä och dess speciella egenskaper i kombination med konkurrens-kraftiga investeringar och högkvalitativ råvara har gjort oss till en attraktiv aktör på marknaden.​​​​​​

Fakta om Högland

Omsättning
2021, 1 miljard sek 
Årlig produktionsvolym
ca 300 000 m3 trävaror​​​​​​​
Vi sågar 65 % gran och 35 % tall.
Kreditrating
AAA
3 industriområden
2 sågverk 1 justerverk/utlastning
Egen avverkning
ca 530 000 m3
Anställda
Ca 115

​​​​​​​Ett anrikt familjeföretag med bred expertis

​​​​​​​
Högland är ett familjeföretag som har skog och virke som sin specialitet. Vi värderar den norrländska, högkvalitativa råvaran högt och värnar om ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer. ​​​​​​​

Med kvalitet in i framtiden

Som en stor virkesköpare vidareförädlar vi den norrländska skogen. För att säkra försörjningen av timmer till våra sågverk har vi byggt upp en egen virkesinköpsorganisation. Vi har idag 14 virkesköpare som köper skogsråvara i Ångermanland, delar av Medelpad, Jämtland och Västerbotten.
 
Vi producerar ett brett sortiment av sågade och hyvlade trävaror med betoning på hållfasthetssorterat virke. En stor del av vår produktion är specialanpassad och görs i nära samarbete med våra kunder. Största delen av de hyvlade och sågade trävarorna går på export. Storbritannien är vår största marknad men vi säljer även till övriga Europa, Nordafrika och Asien.

Historia

1989 började familjen Marcusson sin resa med Högland Såg & Hyvleri AB. Knappt tio år senare byggdes en ny såglinje som ökade produktionen markant och startade den framgångsrika resan vi fortfarande befinner oss på. Under åren 2001 till 2010 förvärvade vi Domsjö Såg och sågen i Anundsjö samt fördubblade vår produktionskraft flera gånger om genom produktionsförbättringar. 2014 investerade vi i en ny biobränslepanna och tork i Anundsjö och året efter gjorde vi detsamma i Domsjö.

2018 investerade vi i en helt ny såglinje på Anundsjösågen som tog den totala sågverksproduktionen upp mot 300 000 m3. Vi ser ljust på framtiden och kommer att jobba mot en fortsatt stark utveckling! 

​​​​​​​