Förberedelserna är väsentliga

För att uppnå bästa resultat vid en avverkning krävs det att skogen ges bästa möjliga förutsättningar från början. Vi hjälper dig som skogsägare med allt rörande skogsvård, från markberedning till röjning. Genom vår erfarenhet och genuina intresse får du det bästa råden för brukandet av din skog.

Markberedning

Vid en avslutad avverkning kommer vi alltid att hjälpa dig med markberedning för att påbörja arbetet med att din kommande skog ska må bra.​​​​​​​

Som en lokal aktör med en stor kunskap om förutsättningarna i din geografi har vi en hög kvalitet i våra tjänster. Vi jobbar med skickliga entreprenörer som markbereder med moderna system för bästa resultat. Vi jobbar hela tiden med vår kvalité och gör regelbundna uppföljningar efter markberedningen.

Plantering

Vi jobbar med flera olika plantskolor som håller en hög kvalitet, för att få en maximerad effekt av varje plantering vi gör. För att resultatet av varje enskild plantering ska bli bästa möjliga trots varierade förutsättningar har vi kontinuerliga uppföljningar. Vi kontrollerar då hur planteringen har fortlöpt och vid behov sätter vi in åtgärder för att efterleva våra höga standarder.

Röjning

Vid alla våra tjänster är en kontinuerligt hög kvalitet med resultatinriktning det vi lägger yttersta vikt vid. Röjningen är ett väldigt viktigt steg där vi säkerställer att resultatet matchar investeringen du har gjort i planteringen.

​​​​​​​Vi friställer plantorna så att de får goda förutsättningar inför framtiden. Om röjningen inte sker kan plantorna kvävas och hindras från att växa upp till stora träd. Ibland kan det krävas mer än en röjning, där det är hög bonitet till exempel, för att plantorna ska må bra.