Skogsväg - det behöver du tänka på

För dig som är skogsägare och planerar avverkning är en hållbar skogsväg avgörande för tunga transporter. Men vad krävs för att få en bärig väg? Ta del av vår guide om hur du får till en bra skogsväg som klarar av tunga virkestransporter. Vill du komma i kontakt med oss?
​​​

Hur bygger man en skogsväg?

Sverige är rikt på skog vilket har gjort oss till en av världens ledande virkesexportörer. För dig som vill möjliggöra skogsavverkning året om är det avgörande att ha en bärig väg som klarar av tjällossningens utmaningar.

Men vad krävs egentligen för att bygga en skogsbilväg som ska möta utmaningarna från stora, tunga fordon som regelbundet ska frakta virkestransporter? Nedan har vi listat de saker som är viktig att tänka på.

1. Vägbredd mått

En skogsväg brukar vara mellan 4-5 meter bred. Det ger tillräckligt med utrymme för skogsmaskiner och lastbilar.

Vid kurvor ska körbanebredden ökas. Breddökningen ska finnas genom hela kurvan och kurvans ytterkant ska vara fritt från hinder. 

Önskar du en mer intensiv skogsavverkning med tunga transporter kan en bredare väg vara nödvändig.​​​​​​​

2. Vändplan mått

En vändplan är ett måste för att stora skogsmaskiner och lastbilar ska kunna vända på ett säkert sätt.

Måtten för en vändplan brukar variera, men du kan ha i åtanke att det krävs åtminstone en diameter på 20-25 meter för att rymma större skogsfordon.

Vändplanen ska vara jämn och stabil med samma bärighet som övriga vägen för att undvika problem.

3. Vägtrumma

Vatten är en av vägens största fiender. För att undvika problem krävs det dagvattentrummor som kan leda vattnet bort från vägkroppen till ett utloppsdike. Det finns ingen generell tumregel för hur många vägtrummor en väg behöver, men ju fler desto bättre.

4. Vägdike

Ett annat sätt att bekämpa dagvattnet är att gräva vägdiken för att leda bort ytvatten från vägen som kan försämra vägens bärighet. Ett vägdike ska åtminstone ha ett djup på minst 30 centimeter för fast mark och 60 centimeter för torvmark.

5. Väggrus

Rekommenderad tjocklek för bärlager på en skogsbilväg är 5-15 cm. Slitlager, som läggs ovanpå bärlagret, ska vara av finkornigt grus från krossmaterial på 0-40 mm.  Ett bra gruslager ovanpå din väg skapar förutsättningarna att tåla belastningarna från tunga virkesbilar och andra skogsmaskiner.

6. Vegetation

Rötter från vegetation och särskilt sly som växer intill diket kan skada vägen och skapa hinder för fordon. Därför behöver vägdiket hållas fritt från sly och annan vegetation för att säkerställa en bärig väg och korrekt vattenavrinning. Det är också särskilt viktigt vid vägtrummor för att undvika att de blir igentäppta.


​​​​​​​


Behöver du hjälp med din skogsväg?

Vi på Höglands såg och hyvleri har en genuin omtanke för vår norrländska skog och skogsägare. Vi kan assistera dig som skogsägare med allt från skogsavverkning och skogsvård såsom röjning och anläggning av skogsvägar, till att skapa en skogsbruksplan eller erbjuda rådgivning och skogsförvaltning. Kontakta oss idag!

Kontakta oss

Börja med en personlig konsultation för att göra din skogsväg så bra som möjligt.