Därför är en skogsbruksplan viktig för dig som skogsägare ​​​​​​​

En skogsbruksplan ger dig översikt över din skogs status, framtida åtgärder och övervakar skogsutvecklingen. Att kontinuerligt uppdatera och underhålla planen är avgörande för att säkerställa en effektiv skogsplanering. Läs mer om våra starkaste incitament för varför varje skogsägare bör ha en skogsbruksplan och boka in en konsultation.​​​

Vad är en skogsbruksplan? ​​​​​​​

En skogsbruksplan är enkelt förklarat en karta som beskriver hur du ska sköta om din skogsfastighet över en bestämd tidsperiod på tio år. Skogsbruksplanen ger dig en överblick på när du ska röja, gallra eller slutavverka i dina olika skogsbestånd, men tar också hänsyn till exempelvis naturvård.

5 fördelar med skogsbruksplan

1. Tydlig överblick av din skogsfastighet

Med en skogsbruksplan kartlägger vi din skogsfastighet i olika bestånd. Varje bestånd har en beskrivning av skogens nuvarande skick och förslag på åtgärder för skogsvård, avverkning och övrig skogsskötsel.

2. Visar skogsfastighetens inkomstmöjligheter

En skogsbruksplan ger en mer klar bild av skogsfastighetens potentiella inkomstkällor och föreslår åtgärder utifrån dina mål.

3. Skogscertifiering

Idag finns det inget lagkrav för dig som skogsägare att ha en skogsbruksplan, men om du vill certifiera din skogsfastighet enligt PEFC är det ett måste.

4. Hjälper dig att planera och prioritera ditt skogsbruk

I skogsbruksplanen får du förslag på din skogsfastighets behov. Behoven är kategoriserade antingen som omedelbara, inom en femårsperiod eller inom en fem till tioårsperiod. Det gör det enklare för dig att planera ditt skogsbruk.

5. Personliga mål för skogsåtgärder

Grunden till skogsbruksplanen baseras på dina mål för din skogsfastighet som skogsägare. Vi på Höglands kan hjälpa dig att ta fram en skogsbruksplan oavsett om ditt huvudfokus är maximal ekonomisk avkastning på ditt skogsbruk, naturvård eller till exempel jakt. Vill du veta mer kan du boka in en konsultation med oss här.Upprätta skogsbruksplan med oss på Höglands


Vi skräddarsyr din skogsbruksplan med tydliga tidsmarkeringar för aktiviteter som till exempel röjning, gallring och slutavverkning. Efter att planen är färdigställd, erbjuder vi kontinuerlig support för att hjälpa dig med ditt fortsatta skogsbruk.

Skogsbruksplanen levereras i en fysisk pärm med kartor, men också i digitalt format. Den digitala versionen möjliggör även användning av GPS för att du enkelt ska kunna navigera dig på din skogsfastighet.
Kontakta gärna en av våra virkesköpare i ditt område för ytterligare information om hur en skogsbruksplan kan gynna din skogsfastighet. Du kan läsa mer om vår skogsbruksplan och boka in en konsultation nedan.Kontakta oss

Börja med en personlig konsultation för att upprätta en skogsbruksplan med oss.